دوشنبه، فروردین ۳۰، ۱۳۹۵

هر کس دگراندیش است دشمن است*

خبر شرم‌‌آور و فاجعه‌بار است: هفت‌هزار پلیس نامحسوس از امروز به عنوان گشت نامحسوس امنیت اخلاقی شروع به کار می‌کنند. من نمی‌دانم آیا مسئولین مملکتی و طراح‌های این ایده‌ی بسیار زشت ذره‌ای به اثرات‌ش فکر کرده‌اند؟ نتیجه‌ی کار اشتازی، بزرگ‌ترین سازمان پرورش مامور مخفی در دنیا چه شد که الان حکومت به فکر آلمان‌شرقی‌سازی ایران افتاده‌؟ چرا مردم را به هم بدبین می‌کنید؟ چرا من باید هر آدمی را در کوچه و خیابان می‌بینم شک کنم مامور است یا نه؟ این حس ناامنی می‌دانید چه اثرات مخربی دارد و تا کجا ریشه می‌دواند؟ آیا با انجام این‌کارها به نام دین، بیش‌تر از پیش مردم را از دین زده نمی‌کنید؟ واقعن این همه هزینه‌ی مالی و  به جامعه وارد کردن به بهانه‌ی مبارزه با بدحجابی رواست؟ این همه تا حالا به روش‌های مختلف مبارزه کرده‌اید، ذره‌ای فایده داشته؟ یا به طور کامل نتیجه‌ی عکس داشته؟ آیا به قول آن بررگ در خیابان‌ها با سایه‌ها نمی‌جنگید؟ یا شاید این‌ها همه انتقام رایی است که به میل شما داده نشده است؟

* شعار سازمان اشتازی

هیچ نظری موجود نیست: