سه‌شنبه، خرداد ۱۷، ۱۳۸۴

داشتم مثل هميشه که دل‌تنگ می‌شوم، فروغ ورق می‌زدم ( تولدی ديگرش را )، بخشی از شعر ميان تاريکی توجه‌م را جلب کرد، بخشی که در اين روزهای آشفته‌گی و ترديد، در اين‌روزهای هيچ، انگار از زبان من گفته شده:

...
درخت کوچک من
به باد عاشق بود
به باد بی‌سامان

کجا است خانه‌ی باد؟
کجا است خانه‌ی باد؟

هیچ نظری موجود نیست: