دوشنبه، مرداد ۳۱، ۱۳۸۴

بدون شرح!

از صحبت‌های جناب رهبر، عضو کميسيون فرهنگی مجلس:

لباس‌هايی‌ كه‌ در حال‌ حاضر در فروشگاه‌ها وجود دارند؛ هيچ‌كدام‌ در فرهنگ‌ اسلامی‌ و ايرانی‌ ما ريشه‌ ندارند و كسانی‌ هم‌ كه‌ اين‌ها را می‌پوشند يك‌ عده‌ عروسك‌های‌ خيابانی‌ بيش‌ نيستند. با وضع‌ شرم‌آوری‌ كه‌ اكنون‌ برخی دختران‌ و زنان‌ ما دارند؛ ما واقعا خجالت‌ می‌كشيم‌ در دنيا سرمان‌ را بلند كنيم‌ ...

ممكن‌ است‌ تنها يك‌ عده‌ بی‌بندوبار و اراذل‌ و اوباش‌ از اين‌ وضعيت‌ راضی‌ باشند. به‌ نظر من‌ اين‌ ناشی‌ از بی‌تفاوتی‌ مردها است‌ كه‌ اجازه‌ می‌دهند همسر يا دخترشان‌ با اين‌ وضعيت‌ به‌ خيابان‌ها بيايند. مثل‌ اين‌كه‌ غيرت‌ هم‌ در اين‌ جامعه‌ از بين‌ رفته‌ است‌ ...

به‌ عنوان‌ مثال‌ اگر در ادارات‌ كارمندان‌ را ملزم‌ به‌ رعايت‌ پوشش‌ كنند يا در دانشگاه‌ها دانشجويان‌ ببينند در صورتی‌ كه‌ حجابشان‌ را رعايت‌ نكنند يا آقايان‌ لباس‌ آستين‌كوتاه‌ بپوشند؛ در پايان‌ ترم‌ نمره‌ نخواهند گرفت‌ يا اخراج‌ خواهند شد يا به‌ كميته‌ انضباطی‌ می‌روند يا استاد پايان‌نامه‌شان‌ را نمی‌دهند؛ برای‌ ماندن‌ در دانشگاه‌ها مجبور می‌شوند شئونات‌ را رعايت‌ كنند ...

اكثريت‌ جامعه‌ ما پذيرای‌ اين‌ موضوع‌ هستند. عده‌يی‌ هم‌ كه‌ تمايل‌ نداشته‌ باشند؛ مسلما بيمارند. چون‌ اين‌ مساله‌يی‌ نيست‌ كه‌ به‌ مذهب‌ مربوط‌ باشد ...‌ طبيعی‌ است‌ كه‌ يك‌ خانواده‌ی‌ با صيانت‌ ايرانی‌ نخواهد ساق‌ پای دخترش‌ را جوان‌ها اندازه‌ بگيرند. به‌ همين‌ دليل‌ با مقاومت‌ روبه‌رو نخواهيم‌ شد ...

هیچ نظری موجود نیست: