یکشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۸۴

برای حتی يک‌ نفر از شش ميلیارد

من به عنوان يک ايرانی، با سياست‌های جناب آقای احمدی‌نژاد مخالفم و به آن اعتراض جدی دارم. من خواستار زيستن در جهانی آرام و با جهانی آرام هستم. من کشورم را دوست دارم و به پيشرفت و آبادانی آن عميقاً باور دارم؛ اما منافع ملی کشورم را نه در تندروی، جنگ و ستيزه‌جويی، بلکه در تعامل با جامعه‌ی جهانی می‌دانم.

من از اين که چهره‌ی کشورم و مردم ايران، تنها به واسطه‌ی سياست‌های عده‌ای از حکم‌رانان کشورم ــ که نماينده‌ی لااقل بخشی از مردم که مثل من فکر می‌کنند؛ نيستند. ــ مخدوش شده است؛ به شدت نگرانم.

من استفاده‌ی صلح‌آميز از انرژی هسته‌ای راحق مردم کشورم و همه‌ی مردم دنيا می‌دانم؛ اما فکر می‌کنم؛ مهم‌تر از آن، حقوق اساسی من، مردم کشورم و همه‌ی جهانيان، آن اصولی است که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر آمده است؛ و بر اين باورم که ضرورت دارد که يک‌بار ديگر برخی از آن‌ها را به خودم يادآوری کنم:

ماده‌ی ۱:
ابنای بشر همه آزاد به دنيا می‌آيند و در کرامت و حقوق با هم برابرند ...

ماده‌ی ۲:
هر کس، بی هيچ‌گونه تمايزی از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، دين، عقايد سياسی يا هر نظر ديگر، اصل و منشا ملی و اجتماعی، ثروت، ولادت و يا هر وضعيت ديگر، از تمام حقوق و آزادی‌های مذکور در اعلاميه‌ی حاضر برخوردار است ...

ماده‌ی ۳:
هر کس حق دارد از زندگی، آزادی و امنيت شخصی برخوردار باشد.

...

ماده‌ی ۵:
هيچ‌کس را نمی‌توان شکنجه داد يا در معرض رفتار يا مجازاتی ظالمانه، غيرانسانی يا خفت‌بار قرار داد.

....

ماده‌ی ۸:
هيچ‌کس را نبايد خودسرانه بازداشت، توقيف، حبس يا تبعيد کرد.

...

ماده‌ی ۱۲:
زندگی خصوصی، خانواده، خانه و مکاتبات هيچ‌کس نبايد در معرض مداخله‌ی خودسرانه قرار گيرد و نيز نبايد شرف و آبروی کسی مورد تعرض واقع شود ...

...

ماده‌ی ۱۸:
هر کس از حق آزادی انديشه، وجدان و مذهب برخوردار است ...

...

ماده‌ی ۱۹:
هر کس برخوردار از حق آزادی عقيده و بيان است. اين حق مشتمل است بر آزادی در داشتن عقايد بدون هيچ‌گونه دخالتی و نيز آزادی در جست‌ و جو و کسب اطلاعات و افکار از طريق رسانه‌ها بدون در نظر گرفتن مرزها.

...

ماده‌ی ۲۱:
۱) هر کس حق دارد که در حکومت کشور خود به صورت مستقيم، يا به وسيله‌ی نمايندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند؛ مشارکت کند.
۲) هر کس حق دارد برابر با ديگران به خدمات عمومی کشور خود دسترسی داشته باشد.
۳) ارده‌ی مردم اساس اقتدار حکومت است؛ اين اراده بايد انتخابات ادواری و سالم، با برخوردای عموم از حق رای متساوی و استفاده از آرای مخفی، يا روش‌های رای‌گيری آزاد همانند آن، ابراز ‌گردد.

...

ماده‌ی ۲۵:
هر کس حق دارد از سطح زندگی مناسبی برای تاميين بهداشت و رفاه خود و خانواده‌ی خود ... برخوردار گردد ...

ماده‌ی ۲۶:
هر کس حق دارد از آموزش بهره‌مند شود ...

ماده‌ی ۲۷:
هر کس حق دارد که آزادانه در زندگی فرهنگی جامعه شرکت جويد؛ از هنرها برخوردار گردد و از پيشرفت‌های علمی و دست‌آوردهای آن بهره‌مند شود ...

هیچ نظری موجود نیست: